USŁUGI KOPARKĄ I WOZIDŁEM BUDOWLANYM, PRACE ZIEMNE

 • Wiercenie otworów pod słupki
  ogrodzeniowe 25 i 30 cm

 • Niwelacja i równanie
  terenu

 • Budowa sieci wod.-kan.
  i sieci gazowych

 • Projektowanie, wykonawstwo
  i odbiory z uprawnieniami

 • Przyłącza energetyczne,
  odwodnienia budynków

 • Korytowanie pod podjazdy,
  inne prace ziemne

 • Wycena i doradztwo gratis

Współpracujemy z jafra